Lidt lettere at finde rundt i Datatilsynets afgørelser

Dato: 26-07-2022

Datatilsynet offentliggør løbende udvalgte afgørelser. Nu er afgørelserne blevet kategoriseret, så man kan filtrere på bl.a. sanktionstyper, sagstyper og nøgleord.

På Datatilsynets hjemmeside kan man finde et udvalg af de afgørelser, tilsynet træffer. Som noget nyt er alle de offentliggjorte afgørelser, der er truffet siden maj 2018, blevet kategoriseret, så man lettere kan finde relevant praksis.

Afgørelserne er en vigtig del af Datatilsynets vejledning, fordi de viser den konkrete udmøntning af, hvordan reglerne i GDPR skal forstås. Men i takt med, at flere afgørelser er kommet til, er det blevet sværere at finde frem til relevante sager på forskellige områder. Og det skal de forbedrede søgemuligheder forsøge at afhjælpe.

Kategoriseringen omfatter:

  • Virksomhedsområde - er den dataansvarlige en privat virksomhed, en offentlig myndighed eller en retshåndhævende myndighed?
  • Sagstype - tager sagen udgangspunkt i klage, tilsyn/egendriftssag / anmeldt sikkerhedsbrud eller forespørgsel?
  • Sanktion - munder afgørelsen ud i fx kritik, forbud, påbud e.l.
  • Nøgleord - hvilke områder inden for databeskyttelse handler afgørelsen om - fx behandlingssikkerhed, børn eller retten til sletning?

Gå til arkivet over afgørelser her.