Ny afgørelse

Krisecenters anmodning om personnummer via SMS gav i en helt særlig og konkret situation ikke anledning til kritik

Dato: 06-05-2022

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor krisecentret Joannahuset havde vurderet, at der i en konkret og helt særlig situation var andre hensyn end hensynet til beskyttelse af personoplysninger, der vejede tungest.

Datatilsynet blev i august 2021 bekendt med, at børne- og ungekrisecentret Joannahuset havde anmodet om at modtage en ung persons personnummer via SMS. Det er Datatilsynets generelle vurdering, at transmission via SMS af fortrolige oplysninger, som for eksempel et personnummer, indebærer en betydelig risiko for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Tilsynet besluttede derfor at tage en sag op af egen drift over for krisecenteret for at undersøge sagen nærmere.

Det fremgår af sagens oplysninger, at krisecenteret fandt det nødvendigt at få verificeret den pågældendes identitet for at kunne tilbyde ham husly. Der var efter sagens oplysninger tale om en akut og helt særlig situation, hvor der ikke var andre og mere sikre transmissionsløsninger til rådighed, som kunne sikre en hurtig nok verifikation af vedkommendes identitet.

Tilsynet har derfor vurderet, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte krisecenterets vurdering af, at der i den konkrete situation var hensyn til den unges tarv, der måtte veje tungere end hensynet til beskyttelse af personoplysninger, og at den unge person i sagen ville kunne lide et større rettighedstab, hvis den pågældende SMS ikke blev afsendt.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her.

Læs mere om transmission af personoplysninger via SMS her.

Journalister kan kontakte presseansvarlig Anders Due på tlf. 29 49 32 83.