Ny afgørelse

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes rettighedsstyring i et af kommunens systemer

Dato: 10-05-2022

På baggrund af et tilsyn med fokus på administration af adgangsrettigheder har Datatilsynet udtalt kritik af Gladsaxe Kommune for ikke at have handlet i overensstemmelse med reglerne om behandlingssikkerhed.

Gladsaxe Kommune var blandt de udvalgte kommuner, som Datatilsynet i sommeren 2021 førte tilsyn med efter databeskyttelsesreglerne.

Tilsynet fokuserede på Gladsaxe Kommunes måde at administrere adgangsrettigheder på børn og ungeområdet, herunder særligt skoleområdet. I den forbindelse undersøgte Datatilsynet, om Gladsaxe Kommune havde inddraget fratrådte medarbejderes adgangsrettigheder til kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem SBSYS.

Datatilsynet fandt, at Gladsaxe Kommune ikke havde handlet i overensstemmelse med reglerne om behandlingssikkerhed.

Datatilsynet lagde vægt på, at Gladsaxe Kommune ikke havde frataget en brugers adgangsrettigheder til SBSYS efter medarbejderens fratrædelse, og at kommunen ikke at have fortaget opfølgning eller kontrol af ophørte medarbejderes rettigheder.

På den baggrund udtalte Datatilsynet kritik af Gladsaxe Kommune.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her

Læs mere om behandlingssikkerhed her.

Journalister kan kontakte presseansvarlig Anders Due på tlf. 29 49 32 83.