Ny afgørelse

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag om brugen af et system til ansigtsgenkendelse

Dato: 31-03-2022

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, som vedrørte behandling af oplysninger om biometriske data ved brug af et system til ansigtsgenkendelse. Formålet med behandlingen var bl.a. at føre kontrol med adgangen til virksomhedens faciliteter.

I en sag, som Datatilsynet startede op af egen drift, har tilsynet forholdt sig til FysioDanmark Hillerød ApS’ påtænkte anvendelse af et ansigtsgenkendelsessystem, som bl.a. skulle anvendes til at føre adgangskontrol med kunder og ansatte.

Datatilsynet vurderede på baggrund af sagens omstændigheder og de oplysninger, som virksomheden havde givet, at systemet – som baserede sig på den registreredes samtykke – ville kunne anvendes inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Datatilsynet fandt imidlertid anledning til at advare virksomheden om, at det sandsynligvis ville være i strid med reglerne i databeskyttelsesforordningen, hvis virksomheden anvendte systemet uden samtykke fra virksomhedens kunder.

Endvidere advarede Datatilsynet om, at det sandsynligvis ville være i strid med reglerne i databeskyttelsesforordningen, hvis virksomheden ikke sikrede sig, at systemet ikke blev brugt i forhold til personer, som ikke havde givet sit samtykke.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her

Læs mere om, hvornår du må behandle personoplysninger her

Læs mere om brug af videoudstyr til behandling af personoplysninger i EDPB's vejledning her