Ny afgørelse

Datatilsynet udtaler kritik af Jagtbar Randers ApS

Dato: 11-03-2022

Datatilsynet udtaler kritik af, at Jagtbar Randers ApS ikke overholdt retten til indsigt, idet de undlod at udlevere en kopi af oplysningerne til en person, der bad om indsigt i sine oplysninger.

Datatilsynet har udtalt kritik af, at Jagtbar Randers ApS (herefter ’Jagtbar Randers’) ikke udleverede en kopi af oplysningerne i en sag, hvor en person havde anmodet om indsigt i oplysninger, som virksomheden behandlede om ham som led i opretholdelsen af en karantæne.

Under sagens behandling kom det frem, at Jagtbar Randers opbevarede et skærmprint af klagers Facebook profil med henblik på at kunne identificere klager og derved opretholde klagers karantæne hos baren. Efter klager anmodede om indsigt i oplysningerne, valgte Jagtbar Randers imidlertid at slette skærmprintet af klagers Facebookprofil uden først at udlevere en kopi af oplysningerne. Jagtbar Randers bemærkede i den forbindelse, at virksomheden havde informeret klager om at være i besiddelse af skærmprintet af klagers Facebook profil samt URL-link til selvsamme profil.

Datatilsynet fandt på den baggrund, at Jagtbar Randers ikke havde besvaret klagers indsigtsanmodning i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler, fordi de ikke havde udleveret en kopi af det pågældende skærmprint.

Afgørelsen er interessant, fordi den viser, at det ikke er nok at informere en registreret om, hvilke personoplysninger den dataansvarlige opbevarer om vedkommende. Indsigtsretten indebærer også, at den registrerede har krav på at modtage en kopi af oplysningerne.

Vil du vide mere? 

Læs afgørelsen her

Læs mere om retten til indsigt i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder