Ny afgørelse

DBA var berettiget til at afslå en anmodning om sletning

Dato: 14-03-2022

Datatilsynet har i forbindelse med behandlingen af en klagesag udtalt, at Den Blå Avis var berettiget til at afslå en anmodning om sletning af en brugerprofil samt en række yderligere oplysninger.

En klager havde anmodet DBA (herefter ’DBA’)  om at slette vedkommendes brugerprofil og andre dertilhørende personoplysninger. DBA afviste imidlertid anmodningen med den begrundelse, at DBA havde modtaget tre uafhængige klager fra købere på DBA over klager, og at DBA derfor havde brug for at opbevare oplysningerne med det formål at blokere klagers adgang til DBA’s platform. Under sagen anførte DBA, at klager tidligere havde forsøgt at omgå blokeringen ved at oprette nye profiler via forskellige e-mailadresser, og at opbevaringen af oplysninger om klager netop havde medvirket til, at DBA var i stand til at lukke samtlige profiler.

DBA anførte endvidere, at opbevaringen af oplysninger om klager kunne ske, fordi behandlingen var nødvendig for at beskytte købernes vitale interesser.

Datatilsynet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte DBA’s vurdering af, at opbevaringen af oplysninger var nødvendig for at blokere klager adgang til DBA’s platform. Tilsynet fandt imidlertid, at det korrekte behandlingsgrundlag i sagen var den såkaldte ”interesseafvejningsregel”, og at behandlingen ikke kunne ske på baggrund af et hensyn til købernes vitale interesser.

Vil du vide mere? 

Læs afgørelsen her. 

Læs Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder her