Ny afgørelse

Tilsyn med Odsherred Kommunes rettighedsstyring i kommunens studieadministrative system Tabulex TEA

Dato: 21-03-2022

Datatilsynet har udtalt kritik af, at Odsherred Kommune ikke havde ført kontrol med, om medarbejdernes rettigheder i et af kommunens systemer var begrænset til deres arbejdsbetingede behov.

Odsherred Kommune var blandt de udvalgte kommuner, som Datatilsynet i sommeren 2021 førte tilsyn med efter reglerne om databeskyttelse.

Tilsynet fokuserede på Odsherred Kommunes måde at administrere adgangsrettigheder på børn og ungeområdet, herunder særligt skoleområdet. I den forbindelse undersøgte Datatilsynet Odsherred Kommunes rettighedsstyring i det studieadministrative system Tabulex TEA.

Datatilsynet fandt, at Odsherred Kommunes kontrol med brugernes rettigheder i Tabulex TEA ikke var i overensstemmelse med reglerne om behandlingssikkerhed.

Datatilsynet lagde vægt på, at Odsherred Kommune ikke forud for tilsynet havde sikret sig, at brugernes rettigheder, og dermed adgange til personoplysninger, i Tabulex TEA var nødvendige og relevante til de pågældende brugeres arbejdsbetingede behov.

På den baggrund udtalte Datatilsynet kritik af Odsherred Kommune.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her

Læs mere om behandlingssikkerhed gennem design og standardindstillinger her.