Datatilsynet deltager i Global Privacy Assembly

Dato: 27-10-2022

I dag er tre af Datatilsynets medarbejdere i Istanbul, hvor den 44. Global Privacy Assembly afholdes med deltagere fra hele verden, som over nogle dage drøfter en række emner inden for privatliv og databeskyttelse.

I denne uge afholdes den 44. Global Privacy Assembly (GPA), som er et årligt møde med deltagere hele fra verden. I år afholdes GPA i Istanbul, og en delegation fra Datatilsynet er taget afsted for at deltage i mødet.

En stor del af det internationale arbejde, som Datatilsynet deltager i, foregår i regi af Det Europæiske Databeskyttelsesråd – men deltagelsen i GPA er et vigtigt supplement pga. det globale perspektiv, og der bliver vedtaget en række resolutioner, der har indflydelse på databeskyttelsen også uden for EU’s grænser.

Fakta

Hvad er GPA?

Global Privacy Assembly (GPA) er et globalt forum, som har til formål at fremme samarbejdet mellem nationale databeskyttelsesmyndigheder bl.a. gennem vedtagelse af rapporter og resolutioner om aktuelle emner.

Udkast til rapporter, resolutioner mv. forberedes inden vedtagelsen på det årlige møde i en række arbejdsgrupper, hvoraf Datatilsynet deltager i nogle.

Læs mere om GPA