Vejledning

Opdateret vejledning om advarselsregistre

Dato: 31-10-2022

Datatilsynet har netop udgivet en opdateret version af tilsynets vejledning om advarselsregistre. Opdateringen består hovedsageligt af flere eksempler.

I denne opdaterede version af vejledningen er der tilføjet nye eksempler, som skal konkretisere vejledningen og gøre den nemmere at anvende for de dataansvarlige, der enten allerede driver et advarselsregister, eller ønsker at anmode Datatilsynet om tilladelse til at oprette et sådant register.

 

Find den opdaterede version af vejledningen her

Hvad er et advarselsregister?

Et advarselsregister er et register, der er oprettet med det formål at videregive oplysninger for at advare andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en ”registreret”. En registreret kan i denne sammenhæng både være enkeltpersoner og alle typer af virksomheder.

Et advarselsregister kan f.eks. være et register, hvor udlejere kan slå potentielle lejere op i for at se, om de tidligere har misligholdt en lejeaftale.

Private aktører skal altid have tilladelse af Datatilsynet for at oprette et advarselsregister.

Find mere information om advarselsregistre her.

Vil du hellere lytte?

Datatilsynets podcast