Ny afgørelse

Det Konservative Folkeparti havde et lovligt grundlag for at gennemføre advokatundersøgelse

Dato: 13-09-2022

Datatilsynet har truffet afgørelse i endnu en sag, hvor en klager har klaget over behandlingen af oplysninger om ham i en advokatundersøgelse.

I september 2021 klagede klager til Datatilsynet over, at det Konservative Folkeparti og Plesner Advokatpartnerselskab havde behandlet oplysninger om ham i en advokatundersøgelse.

Undersøgelsen blev gennemført af Plesner Advokatpartnerselskab på vegne af det Konservative Folkeparti med det formål at afdække forløbet vedrørende flere anklager om påståede seksuelle krænkelser og overgreb, som var fremsat over for klager i dagspressen.

Datatilsynet har i sagen fundet, at det Konservative Folkepartis og Plesner Advokatpartnerselskabs behandling af oplysninger om klager – heriblandt oplysninger om muligt strafbare forhold og oplysninger om seksuelle forhold – skete inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Datatilsynet har imidlertid fundet grundlag for at kritisere, at hverken det Konservative Folkeparti eller Plesner Advokatpartnerselskab i tilstrækkelig grad opfyldte den databeskyttelsesretlige oplysningspligt over for klager i forbindelse med advokatundersøgelsens gennemførelse.

Det har Datatilsynet ikke forholdt sig til

Sagen indgår – ligesom en af tilsynets tidligere afgørelser fra februar 2022 – i en debat, der rækker langt ud over det databeskyttelsesretlige. I vurderingen af sagen har Datatilsynet udelukkende forholdt sig til det juridiske i forhold til indsamlingen og den videre behandling af oplysninger om klager.

Datatilsynet har derfor heller ikke forholdt sig til, om det Konservative Folkeparti havde retligt grundlag for at ekskludere klager, da dette ligger uden for tilsynets kompetence.

Vil du vide mere?

Læs hele afgørelsen her.