Behandling af personoplysninger i forbindelse med forskning

Datatilsynet nedsætter nyt specialudvalg

Dato: 28-09-2022

I et nyt specialudvalg med fokus på behandling af personoplysninger i forbindelse med forskning vil Datatilsynet sammen med medlemmerne drøfte aktuelle udfordringer og finde løsninger på problemstillinger omkring behandling af personoplysninger inden for forskning.

Siden Datatilsynet lancerede sit strategiske grundlag tilbage i 2020, har tilsynet arbejdet målrettet på at skabe en endnu tættere dialog med omverdenen og en bedre interessentinddragelse. Det har vi bl.a. gjort for at opnå større indsigt i udfordringerne med efterlevelsen af GDPR og sikre klarhed omkring databeskyttelsesreglerne hos de dataansvarlige.

Med et nyt specialudvalg med fokus på behandling af personoplysninger i forbindelse med forskning vil Datatilsynet sammen med de inviterede medlemmer drøfte udfordringer og finde løsninger på problemstillinger omkring behandling af personoplysninger. 

Medlemmerne vil på møderne blive orienteret om Datatilsynets aktuelle arbejde på forskningsområdet - herunder det internationale arbejde - og have mulighed for at komme med input.

Første møde afholder vi den 29. september 2022, og udvalget vil fremadrettet mødes to gange årligt.

Inviterede deltagere

 • Danish Life Science Cluster    
 • Danmarks Statistik                    
 • Dansk Biotek  
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Industri (DI Life Science)                        
 • Danske Patienter                      
 • Danske Professionshøjskoler
 • Danske Regioner
 • Danske Universiteter              
 • Det koordinerende Organ for Registerforskning                    
 • Justitsministeriet                      
 • Kræftens Bekæmpelse           
 • Lægemiddelindustriforeningen                        
 • Lægevidenskabelige Selskaber                         
 • Medicoindustrien                     
 • Statens Serum Institut            
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Sundhedsministeriet               
 • Trial Nation     
 • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Har du spørgsmål til specialudvalget?

Hvis du har spørgsmål angående Datatilsynets specialudvalg med fokus på behandling af personoplysninger i forbindelse med forskning, kan du kontakte forskning@datatilsynet.dk