Udtalelse om anvendelse af undtagelse til oplysningspligten

Dato: 11-12-2023

Datatilsynet har efter anmodning fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderet, om styrelsen kan undlade at oplyse forældre om, at oplysninger om deres indkomst behandles med henblik på bl.a. at udregne uddannelsesstøtte med henvisning til, at behandlingen af oplysningerne udtrykkeligt er fastsat i lovgivning.

Vil du vide mere?

Læs hele udtalelsen her.

Læs om oplysningspligten her.