Ny afgørelse

Berettiget at Skatteforvaltningen delte personoplysninger internt

Dato: 09-05-2023

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger klagede over, at Skattestyrelsen havde delt oplysninger om vedkommende med Gældsstyrelsen. Tilsynet fandt at delingen var sket inden for rammerne af GDPR.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger klagede over, at Skattestyrelsen havde delt oplysninger om vedkommende, bl.a. oplysninger om arv, med Gældsstyrelsen. Begge myndigheder er en del af Skatteforvaltningen.

Tilsynet fandt, at den pågældende deling af oplysninger internt i Skatteforvaltningen var sket inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen – herunder princippet om formålsbegrænsning.

Datatilsynet lagde til grund, at såvel Skattestyrelsen som Gældsstyrelsen har hjemmel i bl.a.  skattekontrolloven og gældsinddrivelsesloven til at foretage deres respektive myndighedsopgaver, herunder skatteansættelse og gældsinddrivelse. Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen kunne derfor hver især behandle de omhandlede oplysninger inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen.

Tilsynet vurderede endvidere, at den interne deling af personoplysninger mellem de pågældende myndigheder, som begge er en del af Skatteforvaltningen, ikke skete til uforenelige formål.

Datatilsynet lagde i den forbindelse vægt på bl.a., at der er en betydelig sammenhæng mellem de to forvaltningers opgaver (formål), idet de for begges vedkommende angår statens ”provenu”. Datatilsynet bemærkede i den forbindelse, at den registrerede – i dette tilfælde klager – med rimelighed burde forvente, at oplysninger om indtægter i form af (kommende) arv holdes op imod oplysninger om gæld til det offentlige.

Endvidere fandt Datatilsynet, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte det Gældsstyrelsen anførte om, at den pågældende deling ikke var sket i strid med reglerne i forvaltningslovens § 32.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her.

Læs mere om, hvornår du må behandle personoplysninger her.