Læs Datatilsynets årsrapport for 2022

Dato: 15-05-2023

Få et indblik i Datatilsynets maskinrum: Du kan bl.a. læse om vores faglige resultater og økonomi i 2022 samt forventningerne til 2023.

Hvert år aflægger Datatilsynet en årsrapport til Justitsministeriet, Finansministeriet og Rigsrevisionen, der ser tilbage på de driftsmæssige og økonomiske resultater i det forgangne regnskabsår og kigger frem mod det nye.

Datatilsynets årsrapport for 2022 indeholder bl.a. en oversigt over årets faglige aktiviteter (målopfyldelse for 2022), tilsynets økonomiske resultat samt forventningerne til 2023.

Læs hele årsrapporten her.