Oktober måned står i cybersikkerhedens tegn

Dato: 03-10-2023

I forbindelse med den nationale cybersikkerhedsmåned sætter Datatilsynet fokus på cybersikkerhed med bl.a. ugentlige sikkerhedstips og nye vejledningsindsatser.

I oktober måned er det national cybersikkerhedsmåned, der sætter fokus på digital sikkerhed. Det sker bl.a. ved, at myndigheder, virksomheder og organisationer støtter op om måneden med nye vejledningstiltag, kampagner og andre aktiviteter.

Datatilsynet skyder måneden i gang med et nyt koncept: ”Ugens sikkerhedstip”, som du kan finde på tilsynets hjemmeside og LinkedIn-side. Her kan du bl.a. læse gode tips om, hvad man kan gøre for at undgå de brud på persondatasikkerheden, som ofte bliver anmeldt til tilsynet.

Find det første sikkerhedstip her

Mere vejledning på vej

I løbet af oktober vil Datatilsynet lancere mere vejledning relateret til cybersikkerhed, bl.a. en ny, målrettet vejledningsindsats i forbindelse med anmeldelser af brud på persondatasikkerheden og en vejledning om brugerstyring. Vi fortæller mere om de nye vejledningstiltag, efterhånden som de lanceres.

Cybersikkerhed og persondata

Datatilsynets opgave er bl.a. at vejlede om og føre tilsyn med persondatasikkerhed. Cybersikkerhed er imidlertid også relevant for tilsynets opgaveløsning, da de to discipliner er tæt forbundne: God persondatasikkerhed i it-systemer understøtter cybersikkerheden og omvendt, da begge dele fokuserer på effektiv beskyttelse af data og opretholdelse af fortrolighed, integritet og tilgængelighed.