Ny afgørelse

Natklub får alvorlig kritik: Manglende indsigt i og sletning af tv-overvågningsoptagelser

Dato: 11-07-2024

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger klagede over, at en natklub afviste at give ham indsigt i tv-overvågningsoptagelser. Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af natklubben, som slettede de omhandlede optagelser i nær tilknytning til, at borgerens anmodning om indsigt var blevet afslået.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en borger klagede over, at Clemens Bar ApS havde afvist at give ham indsigt i tv-overvågningsoptagelser fra natklubben, hvor han fremgik.

Tv-overvågningen på natklubben var iværksat for at understøtte politiets efterforskning og behandling af straffesager og for at skabe tryghed hos Clemens Bars gæster generelt.

Clemens Bar havde afvist at imødekomme indsigtsanmodningen med den begrundelse, at indsigt i tv-overvågningsoptagelserne kunne kompromittere sikkerheden på natklubben og formindske den kriminalitetsbekæmpende effekt, som er formålet med tv-overvågningen, idet kameraernes placering og blinde vinkler kunne blive afsløret. Clemens Bar udleverer derfor alene overvågningsmateriale efter anmodning fra politiet i forbindelse med politiets efterforskning af eventuelle straffesager.

Clemens Bar henviste endvidere til, at det ikke ville være muligt at sløre de øvrige personer på optagelserne uden samtidig at sløre klager på grund af det store antal personer, der optrådte på optagelserne.

Clemens Bar havde gemt de omhandlede tv-overvågningsoptagelser som følge af klagen til Datatilsynet, men natklubben havde på grund af en menneskelig fejl slettet optagelserne inden tilsynet havde (færdig)behandlet sagen.

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik

Datatilsynet fandt, at Clemens Bar ikke kunne afvise at give klager indsigt med henvisning til hensynet til offentlige interesser.

Datatilsynet lagde bl.a. vægt på, at det alene var Clemens Bar, som af egen drift havde foretaget denne vurdering, og at denne vurdering således ikke var understøttet af en erklæring fra politiet eller lignende.

Datatilsynet fandt imidlertid, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte Clemens Bars vurdering af, at klagers anmodning om indsigt i de pågældende tv-overvågningsoptagelser kunne afvises, da udlevering af optagelserne kunne krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Datatilsynet lagde i den forbindelse vægt på, at der er tale om et natklubmiljø, og at der efter det oplyste fremgik ca. 150 personer af optagelserne. Datatilsynet konstaterede endvidere, at de pågældende optagelser var blevet slettet, hvilket betød at dette spørgsmål ikke længere kunne efterprøves.

Datatilsynet fandt derfor, at der var grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at Clemens Bar - ved at have slettet de omhandlede tv-overvågningsoptagelser – ikke havde håndteret klagers anmodning i overensstemmelse med det grundlæggende princip om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen her. 

Læs Datatilsynets pjece om retten til indsigt her.

Læs også tilsynets vejledning om tv-overvågning, når det gælder private virksomheder her.