Datatilsynet lukker Netcompany-undersøgelse

Dato: 23-05-2024

På baggrund af de svar, Datatilsynet har fået i en sag om muligt læk af kildekode fra Netcompany, finder tilsynet ikke anledning til at gå videre med en undersøgelse.

I forlængelse af medieomtale af en sag om muligt læk af kildekode fra Netcompany stillede Datatilsynet i slutningen af februar en række spørgsmål til Netcompany. Formålet med spørgsmålene var at få afklaret, om forholdet kunne være omfattet af GDPR og andre relevante databeskyttelsesregler. Du kan læse mere og se spørgsmålene her.

Datatilsynet har gennemgået de svar, Netcompany har sendt, og har på den baggrund vurderet, at der for nuværende ikke er grundlag for, at tilsynet foretager yderligere undersøgelser over for Netcompany. Denne vurdering bygger alene på de dele af sagen, som Datatilsynet har mandat til at gå ind i - herunder først og fremmest behandlingen af personoplysninger.

Ud over Netcompany har Datatilsynet været i dialog med både Erhvervsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som har anmeldt brud på persondatasikkerheden i relation til denne sag. Også disse dele af sagen stilles i bero hos Datatilsynet.

Siden undersøgelsen blev indledt, har Datatilsynet modtaget flere anmodninger om indsigt i Netcompanys svar, men tilsynet er i al væsentlighed afskåret fra at give indsigt på grund af den straffesag, som fortsat verserer ved Københavns Politi.