Referenceregister i Aarhus Kommune

Dato: 14-05-2024

Datatilsynet har på baggrund af en artikel om Aarhus Kommunes brug af et såkaldt referenceregister overvejet, om der var anledning til rejse en tilsynssag.

Datatilsynet blev på baggrund af en artikel publiceret på dr.dk opmærksom på, at Aarhus Kommune ”nu opretter et såkaldt referenceregister, hvor medarbejdere med registrerede forseelser som vold og trusler kommer til at stå”.

Aarhus Kommune blev i den forbindelse anmodet om at besvare en række spørgsmål om referenceregisteret, herunder hvad formålet og hjemlen var, hvordan personer ender i registret og hvor længe personer fremgår af registreret.

På baggrund af Aarhus Kommunes redegørelse vurderede Datatilsynet, at der ikke på det foreliggende grundlag var anledning til at rejse en tilsynssag.

Vil du vide mere?

Læs Datatilsynets afsluttende brev i sagen her.