Regulatorisk sandkasse for AI

Relevant ekspertise og vejledning i GDPR ved udvikling eller anvendelse af AI-løsninger.

Ansøgning om deltagelse i sandkassen

Fristen for første runde af sandkasseforløb udløb 21. maj 2024.

Vi forventer, at der kommer endnu en runde i foråret 2025.

Sandkassen er etableret i samarbejde med

Hvad er den regulatoriske sandkasse?

Kunstig intelligens (AI) er i konstant og hastig udvikling, bliver mere og mere udbredt og giver stadigt nye muligheder for at løse samfundsopgaver og drive virksomhed. Det kan dog være en udfordring for virksomheder og myndigheder at navigere i, hvad der er muligt og tilladt inden for de regulatoriske rammer, og hvor grænserne går, når det kommer til udvikling og anvendelse af AI-løsninger.

Derfor har Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen etableret en regulatorisk sandkasse for AI, hvor virksomheder og myndigheder kan få gratis adgang til relevant ekspertise og vejledning i GDPR.

Sandkassen har til hensigt at understøtte innovation og brugen af gode AI-løsninger gennem projekt- og praksisnær vejledning om konkrete regulatoriske rammer og dermed bidrage til at sikre en ansvarlig og lovlig anvendelse af AI-løsninger.

Formålet med den regulatoriske sandkasse er også at bidrage til at nedbringe tiden fra udvikling til drift og sikre, at færre projekter strander eller helt afsluttes på grund af usikkerhed om de regulatoriske rammer.

Med sandkassen etableres én samlet indgang, hvor virksomheder og myndigheder kan få gratis adgang til relevant ekspertise og vejledning i GDPR.

Det er i første omgang databeskyttelsesreglerne og de regulatoriske krav, der følger heraf, som er omdrejningspunktet for sandkassen. GDPR og databeskyttelsesloven indeholder en lang række generelle principper og krav, der skal overholdes ved udvikling og brug af AI.

Inden for den nærmeste fremtid forventer vi, at sandkassen også vil omfatte vejledning om kravene i den nyligt vedtagne forordning om kunstig intelligens (AI Act). 

Alt efter behov vil Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen tilstræbe at indhente bidrag fra andre myndigheder, f.eks. relevante ministerier, for at give vejledning om sektorlovgivning, der har snitflader til databeskyttelsesreglerne og AI-forordningen. Det kan f.eks. være sundhedsloven, sociallovgivningen, beskæftigelseslovgivningen mv. Det kan dog ikke garanteres, at eventuelle bidrag modtages under eller i umiddelbar forlængelse af sandkasseforløbet.