Regulatorisk sandkasse for AI

Relevant ekspertise og vejledning i GDPR ved udvikling eller anvendelse af AI-løsninger.

Ansøgning om deltagelse i sandkassen

Fristen for første runde af sandkasseforløb udløb 21. maj 2024.

Vi forventer, at der kommer endnu en runde i foråret 2025.

Sandkassen er etableret i samarbejde med

Kommunikation, offentlighed og tavshedspligt

Vi lægger særlig vægt på at vælge projekter, hvor den viden, som oparbejdes gennem projektforløbet i samarbejde med den deltagende virksomhed eller myndighed, har størst mulig nytteværdi for samfundet.

Derfor forventer vi også løbende at dele informationer fra projektet, vores overvejelser samt spørgsmål og svar. Endelig forventer vi til slut at udarbejde og offentliggøre en afslutningsrapport, som samler op på det gennemførte sandkasseforløb.

Både Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen er som offentlige myndigheder underlagt offentlighedsloven. Alle har derfor mulighed for at anmode om aktindsigt og få udleveret visse oplysninger. Nogle oplysninger er dog undtaget retten til aktindsigt. Det omfatter bl.a. oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder, om drifts- eller forretningsforhold og lignende.

Anmodes der om aktindsigt i jeres sag, og vurderer vi, at der indgår oplysninger, som muligvis skal undtages, vil vi høre jer ad om disse oplysninger, inden vi træffer afgørelse om aktindsigt.

Tilsvarende har medarbejdere hos Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger.