Regulatorisk sandkasse for AI

Relevant ekspertise og vejledning i GDPR ved udvikling eller anvendelse af AI-løsninger.

Hvad er processen, hvis vores projekt bliver udvalgt?

Når jeres projekt er blevet udvalgt, vil vi kontakte jer med information om, hvornår vi forventer at påbegynde udarbejdelsen af projektplanen over jeres sandkasseforløb.

Processen vil typisk starte med at aftale et fysisk møde, hvor vi sammen vil danne os et overblik og en færdig plan over jeres sandkasseforløb. På mødet vil vi blandt andet drøfte:

  • jeres projekt, produkt, tjeneste eller lignende
  • jeres udvikling eller brug af en AI-løsning
  • jeres forståelse for databeskyttelse
  • de regulatoriske udfordringer, som I har identificeret
  • hvilke behov I har for vejledning
  • hvordan samarbejdet forventes at forløbe
  • hvad I ønsker at opnå med sandkasseforløbet

Vi vil forsøge at være fleksible med hensyn til jeres ønsker og tidsplaner i det omfang, det er muligt.

Et sandkasseforløb forventes at vare op til 6 måneder afhængigt at det enkelte projekts omfang og kompleksitet. Nogle måneder kan være intense med flere møder eller workshops. Det er vigtigt, at alle projektdeltagere kan afsætte tid til at deltage i møderne og til at drive arbejdet fremad mellem møderne. I den sidste del af forløbet vil der i samarbejde med jer blive udarbejdet en rapport baseret på de erfaringer, sandkasseforløbet har resulteret i, så andre kan drage nytte af dem.

Hvis der sker noget uventet

Sker der noget uventet, og opstår der på den baggrund behov for at justere på sandkasseforløbet, vil vi I samarbejde med jer forsøge ændre planen. I nogle tilfælde kan det også være nødvendigt at standse forløbet for en periode.

Har I ikke længere behov for den vejledning som tilbydes som en del af sandkassen, har I mulighed for at trække jer.

I særlige tilfælde kan Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen selv vælge at afslutte et sandkasseforløb inden det er gennemført.

Erfaringer fra forløb, der er afsluttet før planlagt tid, vil ligesom afsluttede forløb kunne gavne andre. Vi vil derfor som udgangspunkt også kommunikere erfaringer fra disse forløb til offentligheden.