Om Datatilsynet

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Vi rådgiver og vejleder, behandler klager og gennemfører tilsyn hos myndigheder og virksomheder.

Organisation

Læs om organisationen og de enkelte kontorers opgaver.

Strategisk grundlag

Det strategiske udgangspunkt for Datatilsynets arbejde er en vision, et mission og et værdigrundlag.

Årsberetninger og årsrapporter

Læs Datatilsynets publikationer her.

Job i Datatilsynet

Ledige stillinger i Datatilsynet slås op her på hjemmesiden og / eller på Justitsministeriets hjemmeside.

Datarådet

Datarådet træffer primært afgørelse i sager af principiel karakter.

Sagsbehandlingstider

Se Datatilsynets mål for behandling af forskellige typer sager.