Nye afgørelser: Kryptering af mails

Dato: 14-11-2019

Ved årets begyndelse skærpede Datatilsynet kravene til kryptering af mails i den private sektor. Dette tema har været i fokus ved forårets tilsyn, og nu er der truffet afgørelse i fire sager.

Siden 1. januar 2019 har det været praksis, at private virksomheder – ligesom det har været tilfældet for offentlige myndigheder siden 2000 – normalt vil skulle anvende kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail via internettet.

På den baggrund har Datatilsynet i løbet af foråret gennemført en række tilsynsbesøg hos private virksomheder med netop dette tema, og nu er der truffet afgørelse i fire sager om behandlingssikkerhed, herunder kryptering af mails med følsomme eller fortrolige oplysninger. Datatilsynet har udtalt kritik i to af de fire sager og givet et påbud i én af dem.

Læs afgørelserne

Læs mere

Vejledende tekst om kryptering af e-mails.