Nye afgørelser: Behandling af personoplysninger i rent private sammenhænge

Dato: 16-12-2020

Tre afgørelser illustrerer, hvornår behandling af personoplysninger sker i rent personlig eller familiemæssig sammenhæng og derfor ikke er omfattet af databeskyttelsesreglerne.

Databeskyttelsesreglerne gælder ikke for behandling af personoplysninger, som foretages af en fysisk person som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter.

Datatilsynet har i to sager fundet, at offentliggørelse af personoplysninger på henholdsvis en hjemmeside og på YouTube i de konkrete tilfælde måtte anses for at være sket i rent private sammenhænge.

Personlige eller familiemæssige aktiviteter kan bl.a. omfatte sociale netværksaktiviteter og onlineaktiviteter, der udøves som led i sådanne aktiviteter. Det er derfor Datatilsynets opfattelse – efter at spørgsmålet har været forelagt Datarådet – at en privatpersons behandling af personoplysninger, som består i offentliggørelse på internettet, i visse tilfælde kan anses for at være sket i en rent privat sammenhæng.

Ved vurderingen af, om en privatpersons offentliggørelse af personoplysninger på internettet kan anses for at være sket i rent private sammenhænge – og dermed falder uden for databeskyttelsesreglernes anvendelsesområde – skal der foretages en konkret helhedsvurdering af offentliggørelsen, herunder om aktiviteten kan anses for at være legitim, ligesom der også kan lægges vægt på, om der er tale om en aktivitet, der anses for sædvanlig i den konkrete sammenhæng. I den forbindelse kan bl.a. inddrages karakteren af de offentliggjorte oplysninger, konteksten, hvori oplysningerne er offentliggjort og formålet med offentliggørelsen. Det kan også indgå i vurderingen, om behandlingen er uden forbindelse med erhvervsmæssig eller kommerciel aktivitet.

"Vores afgørelser i disse to sager er ikke udtryk for, at der nu er frit slag for, at privatpersoner kan offentliggøre personoplysninger om andre på internettet. Man skal derfor fortsat tænke sig godt om, inden man offentliggør oplysninger om andre på nettet, da det kan være i strid med databeskyttelsesreglerne. Inden man lægger noget op om andre på internettet, bør man bruge sin sunde fornuft og tænke over, om det kan genere den person, det handler om. Hvis man er i tvivl, så spørg vedkommende," siger Karina Kok Sanderhoff, chefkonsulent i Datatilsynet.

Datatilsynet har således i en sag fundet, at en persons opslag på vedkommendes Facebook-profil ikke var sket i en rent privat sammenhæng, da opslagene havde nær tilknytning til personens enkeltmandsvirksomhed.

Læs mere

Læs afgørelse om offentliggørelse af personoplysninger på hjemmeside her.

Læs afgørelse om offentliggørelse af lydoptagelse på YouTube her.

Læs afgørelse om offentliggørelse af personoplysninger på Facebook-profil her.