Vi tilstræber normal drift

Dato: 12-03-2020

Datatilsynet fortsætter så vidt muligt det daglige arbejde hjemmefra. Vi håber på - og vil selv udvise - forståelse for forlængede svartider.

I forlængelse af anvisningerne fra regeringen vil Datatilsynet ikke være fysisk til stede på kontoret i de kommende uger. Vi forventer dog langt hen ad vejen at kunne opretholde den daglige drift ved at arbejde hjemmefra. Det betyder konkret:

Vi håber imidlertid på tålmodighed, hvis svartider m.m. bliver påvirket, da nogle medarbejdere har mindre børn hjemme, og it-understøttelsen af hjemmearbejde kan give udfordringer.

Datatilsynet vil tilsvarende udvise forståelse for, hvis der er virksomheder, myndigheder og organisationer, som kan have svært ved at overholde de svarfrister, påbud o.l., som tilsynet har givet og giver i den kommende tid. I disse tilfælde opfordrer vi til, at man kontakter Datatilsynet og aftaler nærmere.

Se også

Flere arbejdsgivere har været i tvivl om, hvorvidt de kan registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af ny coronavirus. Læs her, hvordan man bør forholde sig.