Afgørelse

Kritik af Det Konservative Folkepartis manglende opfyldelse af oplysningspligten

Dato: 22-12-2021

Datatilsynet har vurderet, at Det Konservative Folkeparti ikke opfyldte sin oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger om potentielle vælgere.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor tilsynet efter en række konkrete henvendelser i 2019 blev opmærksom på Det Konservative Folkepartis behandling af personoplysninger i forbindelse med, at partiet sendte breve til udvalgte husstande angående valget til Europa-Parlamentet 2019 og Folketingsvalget 2019. Datatilsynet besluttede derfor at undersøge sagen nærmere af egen drift.

Det Konservative Folkeparti havde indsamlet navn og adresse på udvalgte modtagere med henblik på at sende breve om partiets mærkesager. Det Konservative Folkeparti havde som begrundelse for ikke at give oplysninger til de registrerede – brevmodtagerne – anført, at opfyldelse af oplysningspligten kunne undlades, fordi indsamlingen af navn og adresse med henblik på at sende et brev, udgør en udtrykkelig fastsat rettighed efter dansk praksis, som ikke tilsidesætter hensynet til den registrerede.

Datatilsynet fandt, at Det Konservative Folkeparti ikke havde opfyldt sin oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen og udtalte kritik af partiet, idet tilsynet ikke fandt, at der var grundlag for at undlade at opfylde oplysningspligten.

Læs afgørelsen her.

Læs mere om oplysningspligten her.