Ny afgørelse: Klage over Danmarks Statistiks manglende ajourføring af personoplysninger

Dato: 23-02-2021

Datatilsynet har på baggrund af en klage – efter at sagen har været forelagt Datarådet – udtalt kritik af, at Danmarks Statistik ikke ajourførte oplysninger om, at en borger ikke ønskede at deltage i Danmarks Statistiks frivillige undersøgelser.

En borger henvendte sig til Datatilsynet og klagede over, at Danmarks Statistik behandlede oplysninger om den pågældende, og at borgeren trods flere orienteringer fra Danmarks Statistik om, at Danmarks Statistik ikke ville kontakte borgeren, fortsat modtog henvendelser fra Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik oplyste til sagen, at Danmarks Statistik fører en intern liste over borgere, som ikke ønsker at deltage i Danmarks Statistiks frivillige undersøgelser, og at borgeren burde have været tilføjet hertil, men at dette grundet en intern fejl ikke var sket.

Datatilsynet fandt, at Danmarks Statistik havde hjemmel til at behandle oplysninger om borgere, herunder den pågældende borger, jf. lov om Danmarks Statistik.

Datatilsynet fandt imidlertid anledning til at udtale kritik af, at Danmarks Statistik ikke – som det ellers var oplyst til borgeren flere gange – havde noteret borgeren på listen over borgere, som ikke ønsker at deltage i Danmarks Statistiks frivillige undersøgelser.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen her.