Ny afgørelse: Videregivelse af oplysninger om Nordeas kunder ved salg

Dato: 06-06-2021

Datatilsynet har som resultat af en egendriftsag vurderet, at Nordeas videgivelse af personoplysninger om bankens kunder ifm. salg af fordringer er sket i overensstemmelser med reglerne om databeskyttelse.

Datatilsynet har truffet afgørelse i sag, hvor tilsynet af egen drift i oktober 2019 valgte at undersøge Nordea Danmarks (Nordea) videregivelse af personoplysninger om bankens kunder i forbindelse med salg af fordringer til det luxembourgske selskab Ultimo Portfolio S.A (UPI) i oktober 2018. Datatilsynet blev opmærksom på forholdet efter behandling af en konkret klagesag.

Under sagen kom det frem, at Nordea bl.a. havde videregivet oplysninger om bankens kunders personnumre i forbindelse med salget.

Datatilsynet fandt efter en gennemgang af sagen, hvor tilsynet bl.a. har indhentet to udtalelser fra Skattestyrelsen, at Nordeas videregivelse af sine kunders personnumre er sket i overensstemmelse med lovgivningen, idet videregivelsen af oplysningerne var nødvendig af hensyn til UPI’s – som erhvervende kreditor af fordringerne – indberetningspligt efter skatteindberetningslovens regler.

Datatilsynet fandt endvidere, at Nordeas øvrige behandling af personoplysninger er sket i overensstemmelse med reglerne, da Nordea i medfør af skatteindberetningslovens regler har været retligt forpligtet til at videregive identifikationsoplysninger om deres kunder i forbindelse med salget af fordringer.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen her.