Adfærdskodeks

Ændringer i Kirkeministeriets adfærdskodeks er godkendt

Dato: 06-04-2022

Kirkeministeriet har i februar 2022 anmodet Datatilsynet om at foretage ændringer i det godkendte adfærdskodeks. Tilsynet har nu godkendt disse ændringer.

Datatilsynet godkendte den 2. august 2021 et adfærdskodeks udarbejdet af Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd.

Kirkeministeriet har i februar 2022 anmodet Datatilsynet om at foretage ændringer i det godkendte adfærdskodeks. Ændringerne omhandler formuleringer om hvordan menighedsrådene skal sende sikkert, og ændringerne vedrører afsnit 5.3, 5.4 og 9 i kodeksen. Datatilsynet har nu godkendt ændringerne.

Adfærdskodeksen har til formål at opstille konkrete retningslinjer og procedurer for en række områder for at sikre en lovlig behandling af personoplysninger for menighedsrådet som dataansvarlig.

Kodeksen skal være et brugbart og effektivt værktøj ved behandling af personoplysninger i forbindelse med sognepleje i menighedsrådet. Et menighedsråd, som har tilsluttet sig kodeksen, får eksempelvis en række konkrete retningslinjer for, hvordan menighedsrådet skal forholde sig, når de efterlever oplysningspligten og indsamler oplysninger i forbindelse med de situationer, der er anført i kodeksen.

Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 40, stk. 6, at godkendte ændringer i en adfærdskodeks skal offentliggøres af Datatilsynet.

Vil du vide mere?

Læs selve Kirkeministeriets adfærdskodeks med senere ændringer her.

Læs mere om adfærdskodekser her.

Læs Datatilsynets vejledning om adfærdskodekser her.

Hvad er adfærdskodekser

Adfærdskodekser har til formål at lette overholdelsen af de databeskyttelsesretlige regler ved at præcisere og konkretisere anvendelsen af bestemte regler og/eller områder inden for databeskyttelsesforordningen. En adfærdskodeks kan eksempelvis bruges inden for visse brancher, hvor bestemte problemstillinger kan gøres mere overskuelige at overholde for dataansvarlige eller databehandlere ved udarbejdelse af konkrete retningslinjer. En adfærdskodeks skal derfor være tilstrækkeligt fokuseret på bestemte databeskyttelsesretlige områder og problemstillinger i den pågældende sektor, og den skal kunne tilvejebringe tilstrækkeligt klare og præcise løsninger til disse områder og problemstillinger.

Læs mere