Ny afgørelse

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af en kommune for at videregive unødvendige oplysninger om en ansat

Dato: 01-04-2022

Datatilsynet har truffet afgørelse i en klagesag, hvor en arbejdsgiver i en kommune videregav oplysninger om en ansats fertilitetsbehandling til den ansattes afdeling med over 50 personer.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en klagesag, hvor en arbejdsgiver sendte en e-mail om en ansats skånehensyn som følge af fertilitetsbehandling til den ansattes afdeling med over 50 personer.

På den baggrund udtalte Datatilsynet alvorlig kritik af arbejdsgiverens videregivelse af oplysningen om klagers fertilitetsbehandling.

I den forbindelse lagde Datatilsynet vægt på oplysningens fortrolige karakter og den gruppe af personer, som oplysningen var videregivet til.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her

Læs mere om forskellige typer af personoplysninger her.

Læs mere om hvornår og hvordan du må behandle personoplysninger her.