Ny afgørelse

Tv-overvågning af medarbejdere levede op til GDPR

Dato: 30-08-2022

Datatilsynet har i en sag af egen drift set nærmere på Fitness World A/S’ behandling af medarbejdernes personoplysninger.

På baggrund af en række konkrete henvendelser fra tidligere medarbejdere indledte Datatilsynet af egen drift en sag om bl.a. Fitness World A/S’ tv-overvågning af medarbejdere.

Tv-overvågning var efter reglerne

Når man som arbejdsgiver vil iværksætte tv-overvågning af arbejdspladsen, skal man bl.a. sikre sig, at der er en saglig grund til det, og at overvågningen ikke er mere omfattende end nødvendigt. Samtidig skal man som arbejdsgiver sørge for at give medarbejderne en række informationer om tv-overvågningen - herunder om formålet med overvågningen, og om hvor længe optagelserne opbevares. Hvis oplysningerne bruges til kontrol af medarbejdere, skal arbejdsgiveren huske, at de ansatte på en klar og utvetydig måde skal være informeret om det, inden en sådan kontrol kan finde sted.

I den konkrete sag fandt Datatilsynet ikke anledning til at udtale kritik af Fitness Worlds tv-overvågning af medarbejdere.

Datatilsynet udtalte imidlertid alvorlig kritik af, at der i et center var blevet opbevaret oplysninger om medarbejdere i form af bl.a. lægeerklæringer og opsigelser på en fælles computer, hvor oplysningerne havde været tilgængelige for andre medarbejdere, fordi de var blevet gemt på et forkert drev.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her.

Læs mere om tv-overvågning her.

Læs mere om behandlingssikkerhed her.

Journalister kan kontakte presseansvarlig Anders Due på tlf. 29 49 32 83.