Nye afgørelser

Behandling af personoplysninger i forbindelse med advokatundersøgelse

Dato: 07-12-2022

Datatilsynet har truffet afgørelse i to sager, som vedrørte samme advokatundersøgelse, hvor en person klagede over behandling af oplysninger om ham i forbindelse med iværksættelsen og gennemførelsen af en advokatundersøgelse.

I juli og august 2021 klagede klager over, at Københavns Kommune og Bech-Bruun Advokatpartnerselskab behandlede oplysninger om ham i en advokatundersøgelse.

Undersøgelsen blev gennemført af Bech-Bruun på vegne af Københavns Kommune med det formål at afdække, om der havde været udvist krænkende adfærd på uddannelsesinstitutionen Sankt Annæ Gymnasium, samt hvordan en sådan adfærd var blevet håndteret.

Københavns Kommunes behandling af oplysninger om klager

Datatilsynet har i den ene sag, som vedrørte Københavns Kommunes behandling af oplysninger om klager i forbindelse med advokatundersøgelsens iværksættelse, fundet, at Københavns Kommunes behandling af oplysninger om klager skete inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen.

Datatilsynet har imidlertid fundet grundlag for at kritisere, at Københavns Kommune ikke i tilstrækkelig grad opfyldte den databeskyttelsesretlige oplysningspligt.

Bech-Bruuns behandling af oplysninger om klager

Datatilsynet har i den anden sag, som vedrørte Bech-Bruuns behandling af oplysninger om klager i forbindelse med advokatundersøgelsens gennemførelse, fundet, at Bech-Bruuns behandling af oplysninger om klager, herunder oplysninger om seksuelle forhold, skete inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Datatilsynet har imidlertid fundet grundlag for at kritisere, at Bech-Bruuns undlod at opfylde den databeskyttelsesretlige oplysningspligt.

Datatilsynet har endvidere fundet grundlag for at udtale alvorlig kritik af Bech-Bruuns håndtering af en indsigtsanmodning fra klager. I den forbindelse har Datatilsynet meddelt Bech-Bruuns påbud om på ny at tage stilling til klagers indsigtsanmodning.

Det har Datatilsynet ikke forholdt sig til

Sagerne indgår – ligesom to af tilsynets tidligere afgørelser – i en debat, der rækker langt ud over det databeskyttelsesretlige. I vurderingen af sagerne har Datatilsynet udelukkende forholdt sig til det juridiske i forhold til indsamlingen og den videre behandling af oplysninger om klager.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen om Københavns Kommunes behandling af oplysninger i forbindelse med advokatundersøgelsen her.

Læs afgørelsen om Bech-Bruuns behandling af oplysninger i forbindelse med advokatundersøgelsen her.

Læs mere om de registreredes rettigheder, herunder om oplysningspligten og retten til indsigt, her.

Journalister kan kontakte presseansvarlig Anders Due på tlf. 29 49 32 83.