Ny afgørelse

Tilsyn med Region Nordjyllands udstedelse af adgangskort

Dato: 21-02-2022

Datatilsynet har ført tilsyn med Region Nordjyllands procedurer for udstedelse af adgangskort for de af regionens hospitaler og lokaler, hvor der behandles personoplysninger.

Region Nordjylland var blandt de myndigheder, som Datatilsynet i første halvår af 2021 førte tilsyn med.

Tilsynet var et skriftligt tilsyn, som fokuserede på Region Nordjyllands procedurer for udstedelse af adgangskort til de af regionens hospitaler og lokaler, hvor der behandles personoplysninger.

I forbindelse med behandlingen af sagen modtog Datatilsynet bl.a. Region Nordjyllands retningslinjer om tildeling og udstedelse af adgangskort.

Datatilsynet fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte regionens vurdering af, at de iværksatte procedurer for udstedelse af adgangskort udgør passende sikkerhedsforanstaltninger.

Datatilsynet lagde i den forbindelse vægt på, at Region Nordjylland benytter adgangskontrol til aflåste rum, at regionen har procedurer for udstedelse af adgangskort, og at regionen også har andre sikkerhedsforanstaltninger for at undgå, at uvedkommende får adgang til personoplysninger på regionens lokationer.

Vil du vide mere? 

Læs afgørelsen her

Læs Datatilsynet vejledning om behandlingssikkerhed og databeskyttelse gennem design og standardindstillinger her. 

Journalister kan kontakte presseansvarlig Anders Due på tlf. 29 49 32 83