Ny afgørelse

Afslag på indsigt i tv-overvågningsoptagelser fra stadion var berettiget

Dato: 04-07-2022

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor DBU og Divisionsforeningen afviste at give en registreret indsigt i tv-overvågningsoptagelser foretaget i forbindelse med en kamp på Blue Water Arena i Esbjerg.

En tilskuer ved en fodboldkamp på Blue Water Arena i Esbjerg anmodede om indsigt i en række tv-overvågningsoptagelser fra kampen. Tilskueren skulle bruge optagelserne i forbindelse med en erstatningssag mod politiet.

DBU og Divisionsforeningen afviste at efterkomme indsigtsanmodningen, da indsigt i tv-overvågningsoptagelserne kunne kompromittere sikkerheden på det pågældende stadion, idet bl.a. kameraernes placering og blinde vinkler derved kunne blive afsløret.

Retten til indsigten kan begrænses

En registreret har som udgangspunkt ret til at få indsigt i oplysninger om sig selv, men retten til indsigt kan begrænses, hvis der foreligger afgørende hensyn til f.eks. den offentlige sikkerhed. Begrænsning af retten til indsigt skal foretages ud fra en konkret vurdering af de oplysninger, der foreligger på tidspunktet for modtagelse af indsigtsanmodningen.

Afvisning af anmodning var berettiget

Datatilsynet fandt ikke grundlag for tilsidesætte DBU og Divisionsforeningens vurdering af, at klagers konkrete interesse i at få indsigt burde vige for afgørende hensyn til den offentlige sikkerhed, idet der var tale om et større stadion, hvor mange mennesker er samlet på begrænset plads, og hvor uroligheder typisk kan opstå, hvorved bl.a. tilskuere vil kunne blive udsat for væsentlig fare.  

Datatilsynet fandt derfor, at DBU og Divisionsforeningen var berettiget til at afvise klagers anmodning om indsigt.

Henstilling til DBU og Divisionsforeningen

Datatilsynet understregede dog, at en dataansvarlig ved modtagelse af en indsigtsanmodning er forpligtet til at foretage en konkret vurdering af den registreredes interesse i at modtage oplysningerne over for de afgørende hensyn, som eventuelt kan begrunde, at indsigtsanmodningen ikke imødekommes. Datatilsynet henstillede, at DBU og Divisionsforeningen fremadrettet foretager en sådan konkret vurdering af modtagne indsigtsanmodninger, herunder af den registreredes konkrete interesse i helt eller delvist at modtage oplysningerne.

Læs afgørelsen

Læs afgørelsen her: Afslag på indsigt i tv-overvågningsoptagelser fra stadion var berettiget