Dialog om lokalarkiver

Dato: 16-06-2022

I dag mødes Datatilsynet med repræsentanter for lokalarkiverne, som kæmper med at forene deres virke med reglerne om databeskyttelse. Målet med mødet er at rydde ud i misforståelser og sammen finde gode håndterbare løsninger.

Særligt i de seneste måneder har der verseret historier i dagspressen om lokalarkivernes problemer med at balancere hensynet til den vigtige lokalhistoriske arv over for hensynet til databeskyttelse.

Da reglerne i GDPR ikke har til formål at skabe unødige hindringer for, at folk kan udføre en vigtig opgave, mødes Datatilsynet i dag med repræsentanter for Sammenslutningen af Lokalarkiver for at drøfte problemerne.

"Vi har fuld forståelse for, at lokalarkiverne løfter en vigtig samfundsopgave, og at de mange frivillige hos lokalarkiverne ærgrer sig over, at reglerne om databeskyttelse giver dem unødige udfordringer i deres daglige arbejde," siger specialkonsulent i Datatilsynet Kenni Elm Olsen og tilføjer:

"Derfor er vi glade for, at vi kan mødes i dag og have en dialog om det. Noget tyder på, at der også er nogle misforståelser i spil, og vi vil meget gerne hjælpe med at finde nogle gode og helt praktisk anvendelige løsninger, så lokalarkiverne kan fortsætte deres gode arbejde og samtidig have styr på beskyttelsen af personoplysninger."