OPDATERING: Alle pladser er optaget

Alle pladser til gå-hjem-mødet om cloudservices er nu optaget, og det er derfor ikke længere muligt at tilmelde sig. 

Vi optager arrangementet på video med det formål at kunne anvende det i vores vejledningspraksis. Når vi har klippet og redigeret videoen fra arrangementet, lægger vi den ud på vores hjemmeside, så det er muligt for alle at se.   

Vi er overvældet over den store interesse og er i gang med at undersøge muligheden for at afholde endnu et fysisk arrangement om cloudservices i den nærmeste fremtid.

Arrangement

Gå-hjem-møde om brugen af cloudservices

Dato: 09-06-2022

Datatilsynet inviterer til et gå-hjem-møde tirsdag d. 21. juni kl. 15:00-16:00, hvor Allan Frank og Makar Juhl Holst fortæller om vejledningen om brugen af cloudservices og svarer på spørgsmål.

Cloud er en af de teknologier, som de seneste år har givet anledning til mange spørgsmål.

Datatilsynet har derfor udgivet en vejledning om brugen af cloudservices og bl.a. taget initiativ til at nedsætte en ekspertgruppe, som skal se på mulige tiltag og foranstaltninger, der kan sikre en ansvarlig og lovlig brug af cloudservices.

Datatilsynet arrangerede i maj måned et webinar om emnet, men grundet tekniske problemer fik mange ikke adgang til webinaret, og der var generelt problemer med at afvikle det på en tilfredsstillende måde. Mens vi arbejder på at finde en platform, som vi kan afvikle webinars på, inviterer vi i stedet til et gå-hjem-møde om brugen af cloudservices. Her vil it-sikkerhedsspecialist og cand.jur. Allan Frank og souschef og cand.jur. Makar Juhl Holst fortælle om cloud-vejledningens indhold og svare på spørgsmål fra deltagerne.

Tidspunkt og tilmelding

Gå-hjem-mødet er gratis og bliver afholdt tirsdag den 21. juni kl. 15:00-16:00 i Datatilsynets lokaler på Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Der er plads til 250 deltagere, og tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet. 

OPDATERING: Alle pladser er optaget. 

Arrangementet bliver optaget

Vi vil optage arrangementet på video med det formål at kunne anvende det i vores vejledningspraksis.

Vi sikrer os i videst muligt omfang, at ingen ud over de to oplægsholdere kommer i fokus.

Hvis man ønsker at stille spørgsmål, men ikke ønsker at ens stemme skal fremgå af optagelsen, kan man skrive sit spørgsmål ned på en lap papir og give det til en af tilsynets medarbejdere, eller sende det til kommunikation@datatilsynet.dk og skrive ”Spørgsmål” i emnefeltet. Så læser en af tilsynets medarbejdere spørgsmålet højt.

Tidspunkt og tilmelding

Tidspunkt:
Tirsdag den 21. juni kl. 15:00-16:00 i Datatilsynets lokaler på Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

OPDATERING: Alle pladser er optaget