Whistleblowerordning fylder et halvt år

Dato: 17-06-2022

For et halvt år siden fik Danmark en ny whistleblowerordning, som man kan bruge til at indberette ulovlige forhold, man er stødt på gennem sit arbejde. Her kan du læse, hvor mange der har brugt ordningen de første seks måneder, og hvad der er sket med indberetningerne.

17. december 2021 blev en ny national whistleblowerordning etableret i Datatilsynet. Ordningen håndterer indberetninger om en lang række overtrædelser og alvorlige forhold og agerer uafhængigt af Datatilsynet.

"Vi kan se, at vi får et stabilt, men ikke voldsomt højt antal indberetninger. Det har givet os ro til at få etableret en god praksis, så hver enkelt indberetning bliver håndteret effektivt. Men vi er klar til at tage imod flere, når kendskabet til ordningen bliver mere udbredt," siger Karina Kok Sanderhoff, som er chef for whistleblowerordningen.

Det første halve år i tal

  • Whistleblowerordningen har modtaget 45 indberetninger
  • 7 af disse er fortsat under behandling
  • 38 er blevet afsluttet
  • Af de 38 afsluttede sager er 12 blevet videregivet til en anden relevant tilsynsmyndighed
  • 16 sager er blevet afsluttet, fordi de faldt uden for ordningen, mens 10 er afsluttet af andre grunde

Derudover er en række mulige whistleblowere blevet vejledt mundtligt eller skriftligt om deres muligheder

Hvad bliver der whistleblowet om?

Den eksterne whistleblowerordning under Datatilsynet kan af hensyn til beskyttelsen af whistleblowerne ikke gå i detaljer med, hvilke forhold der bliver indberettet om - men én ting kan kontorchefen godt løfte sløret for:

"Der er en ret høj andel af sagerne, der handler om GDPR og databeskyttelse. Dem tager vi også gerne imod, men jeg vil gerne gøre det klart: Man kan whistleblowe om meget andet, som man er blevet bekendt med i en arbejdsrelateret kontekst, f.eks. bestikkelse, aflytning, bedrageri, chikane og en lang række andre alvorlige forhold og overtrædelser af EU-retten," siger Karina Kok Sanderhoff.

På whistleblowerordningens hjemmeside kan man læse mere om, hvilke forhold man kan indberette om.

Vil du vide mere?

Læs mere på whistleblowerordningens hjemmeside whistleblower.dk.