Ny afgørelse

Alvorlig kritik af PrivatBo i sag om manglende behandlingssikkerhed

Dato: 02-05-2022

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af PrivatBo for at have videregivet lejeres fortrolige oplysninger. Datatilsynet har tidligere indstillet til bøde i sagen, som er blevet afsluttet hos politiet ved en fejl.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor tilsynet har vurderet, at administrationsselskabet PrivatBo A.M.B.A. af 1993, ikke har levet op til databeskyttelsesforordningens krav om at gennemføre et passende sikkerhedsniveau.

I 2018 bistod PrivatBo – som administrationsselskab – en boligfond med et påtænkt salg af tre ejendomme. PrivatBo tilvejebragte i den forbindelse materiale til beboerne i de pågældende ejendomme på i alt 424 USB-nøgler. PrivatBo var imidlertid ikke opmærksom på, at der for en del af det udleverede materiale var knyttet dokumenter, som indeholdt personoplysninger af fortrolig karakter, og som ikke burde have været videregivet.

Datatilsynet politianmeldte den 4. august 2020 PrivatBo og indstillede til en bøde på 150.000 kr. på baggrund af overtrædelsen. Den 14. december 2020 blev efterforskningen imidlertid ved en fejl indstillet og straffesagen sluttet af politiet på baggrund af en sammenblanding af flere forhold. Politiet har oplyst, at sagen ikke kan genåbnes.

Derfor udtaler Datatilsynet nu i stedet alvorlig kritik af, at PrivatBo ikke levede op til databeskyttelsesforordningens krav om at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at oplysningerne ikke blev videregivet.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her.

Læs mere om sikkerhed her.