Datatilsynets årsrapport for 2021

Dato: 29-03-2022

Få et indblik i Datatilsynets maskinrum: Du kan bl.a. læse om vores faglige resultater og økonomi i 2021 samt forventningerne til 2022.

Hvert år aflægger Datatilsynet en årsrapport til Justitsministeriet, Finansministeriet og Rigsrevisionen, der ser tilbage på de driftsmæssige og økonomiske resultater i det forgangne regnskabsår og kigger frem mod det nye.

Datatilsynets årsrapport for 2021 indeholder bl.a. en oversigt over årets faglige aktiviteter (målopfyldelse for 2021), tilsynets økonomiske resultat samt forventningerne til 2022.

Læs hele årsrapporten her.