Ny afgørelse

Nuuday får alvorlig kritik for uberettiget indsamling af personnummer

Dato: 23-03-2022

Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af Nuuday A/S, fordi virksomheden uberettiget indsamlede oplysninger om CPR-nummer og besvarede en indsigtsanmodning for sent.

I forbindelse med behandlingen af en klagesag har Datatilsynet udtalt alvorlig kritik af Nuuday A/S, fordi virksomheden uberettiget indsamlede oplysninger om klagers personnummer, og endvidere besvarede en indsigtsanmodning fra klager for sent i henhold til databeskyttelsesforordningens frister.

Klager havde ringet til Nuuday for at høre, om det var muligt at få bredbånd på sin adresse. I den forbindelse blev klager bedt om at oplyse sit personnummer. Efterfølgende kontaktede klager Nuuday ved e-mail og anmodede om svar på, hvorfor og på hvilket grundlag virksomheden havde indsamlet klagers personnummer. I samme ombæring anmodede klager om indsigt i de oplysninger, som virksomheden behandlede om klager. Klager modtog først en endelig besvarelse af hans indsigtsanmodning godt et halvt år efter at have fremsat anmodningen. Ifølge databeskyttelsesforordningen skal dataansvarlige besvare en ukompliceret anmodning om eksempelvis indsigt senest en måned efter, de har modtaget anmodningen.

Nuuday erkendte i forbindelse med Datatilsynets undersøgelse af sagen, at virksomheden hverken havde et formål eller hjemmel til at indsamle klagers personnummer, og at klager endvidere ikke havde fået rettidig indsigt. Årsagen til, at klager blev bedt om at oplyse sit personnummer, var en fejl hos en medarbejder hos Nuuday.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen her.

Læs mere om forskellige former for personoplysninger her.