Ny afgørelse

Påbud og alvorlig kritik af TeeShoppen for ikke at have slettet personoplysninger

Dato: 02-09-2022

Datatilsynet udsteder påbud og udtaler alvorlig kritik af Teeshoppen for ikke at have slettet oplysninger om en person på trods af, at Teeshoppen i forbindelse med en enslydende klage fra samme person i 2020 havde meddelt både klager og Datatilsynet, at de havde slettet oplysningerne.

Datatilsynet afgjorde i 2020 en sag, hvor en person klagede over manglende sletning af personoplysninger hos TeeShoppen. Personen havde tidligere været kunde hos virksomheden og modtog mod sit ønske markedsføringsmateriale. Datatilsynet fandt i afgørelsen fra 2020, at TeeShoppen ikke havde efterlevet personens ret til at få slettet oplysninger om sig.

TeeShoppen udtalte i forbindelse med sagens behandling i 2020, at oplysninger om kunden var blevet slettet fra virksomhedens system.

Klage over samme forhold igen i 2021

I 2021 blev Datatilsynet på ny kontaktet af samme person med en enslydende klage over TeeShoppen. Det viste sig, at TeeShoppen ikke havde slettet oplysningerne om personen, på trods af at virksomheden tidligere havde meddelt både personen og Datatilsynet dette.

Datatilsynet fandt herefter i tilsynets nye afgørelse anledning til at udtale alvorlig kritik af, at TeeShoppens behandling af personoplysninger ikke var sket i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.  

Datatilsynet fandt samtidig anledning til at meddele TeeShoppen påbud om at slette de oplysninger om personen, som TeeShoppens brugte til markedsføring.

Samme dag modtog Datatilsynet TeeShoppens udtalelse om, at påbuddet var blevet efterlevet.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her

Læs mere om retten til sletning her og i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder

Journalister kan kontakte presseansvarlig Anders Due på tlf. 29 49 32 83.

 

 

Lignende afgørelser

Find flere afgørelser om retten til sletning her.

Hent flere