Ny afgørelse

Anvendelse af spy pixels i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrev

Dato: 03-02-2023

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af, at Vækstfonden hverken har indhentet gyldige samtykker eller opfyldt oplysningspligten ved brug af spy pixels i fondens nyhedsbreve.

Datatilsynet blev i forbindelse med en konkret klagesag gjort opmærksom på, at Vækstfonden anvendte spy pixels i sine nyhedsbreve. Tilsynet vurderede, at fondens brug af spy pixels måtte vedrøre flere personer end blot den pågældende klager, og tilsynet indledte derfor en nærmere undersøgelse af forholdet af egen drift.

Hvad er spy pixels?

Spy pixels er filer, der placeres i e-mails, og hvor modtageren ved at åbne e-mailen, giver afsenderen mulighed for at indsamle en række oplysninger om modtageren, f.eks. ved at spore modtagerens onlineadfærd.

Ligesom ved behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies på hjemmesider, kræver brugen af spy pixels et behandlingsgrundlag efter GDPR.

Vækstfondens brug af spy pixels

Vækstfonden benyttede bl.a. spy pixels til at analysere, hvilke artikler modtagerne klikkede på for derved at kunne optimere tilrettelæggelsen og udsendelsen af nyhedsbrevene.

Vækstfonden erkendte, at de ikke havde indhentet samtykke fra modtagerne af deres nyhedsbrev til behandlingen af oplysninger ved brug af spy pixels, og at de ikke havde iagttaget oplysningspligten vedrørende behandlingen.

På baggrund af dette udtalte Datatilsynet alvorlig kritik.

Vækstfonden har anført, at de har skiftet leverandør til udsendelse af nyhedsbreve, og at fonden har opdateret sin privatlivspolitik. Datatilsynet har i afgørelsen ikke forholdt sig til disse nye forhold.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her.

Læs mere om reglerne for samtykke her

Læs mere om oplysningspligten her