To AI-projekter udvalgt til første runde af den regulatoriske sandkasse

Dato: 08-07-2024

Efter en gennemgang af de 23 indkomne ansøgninger har Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen nu udvalgt to AI-projekter til et forløb i sandkassen.

Det bliver Tryg Forsikring og Systematic (sammen med en række kommuner), der skal indgå i de to første forløb i den regulatoriske sandkasse for AI. De er blevet udvalgt blandt 23 ansøgninger.

Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen har ved udvælgelsen særligt lagt vægt på at vælge projekter, hvor den viden, som oparbejdes gennem projektforløbet i samarbejde med den deltagende virksomhed eller myndighed, har størst mulig nytteværdi for andre aktører og for samfundet.

Fristen for at ansøge om at deltage i første runde af den regulatoriske sandkasse udløb den 21. maj 2024. Sandkassen modtog i alt 23 ansøgninger, hvoraf 7 ansøgninger er fra offentlige myndigheder, 9 ansøgninger er fra private virksomheder, 3 ansøgninger er fra foreninger og 4 er fra offentlig-private samarbejder.

Brugen af tale-til-tekst teknologier og anvendelse af generativ AI til skabe overblik over sager, dokumenter mv. har været gennemgående temaer.

Tryg Forsikring

Det ene af de udvalgte projekter er et projekt hos Tryg Forsikring, som ønsker at udvikle en AI-assistent, der skal kunne bistå med at strukturere og opsummere skadeoplysninger, lægejournaler og andre dokumenter, som læger anvender i forbindelse med behandlingen af ulykkesskadessager. På længere sigt skal dette system kunne anvendes til at udvikle en prædiktiv model, som kan bistå med at fastlægge méngrad hurtigere end i dag.

Systematic og en række kommuner

Det andet udvalgte projekt er et offentligt-privat-innovationssamarbejde mellem København, Aarhus og Aalborg Kommune, samt Systematic om projektet ”Talt”. Projektets formål er at udvikle en AI-løsning, som skal lette dokumentationsbyrden for medarbejdere i sundheds- og omsorgsplejen. Løsningen skal gøre det muligt for medarbejdere at indtale dokumentation i journalen, få genereret sammenfattede versioner af journalen og medvirke til, at dokumentation bliver korrekt journaliseret.

Resultater fra sandkasseforløbene

Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen forventer løbende at dele informationer fra sandkasseforløbene, vores overvejelser samt spørgsmål og svar. Endelig forventer vi til slut at udarbejde og offentliggøre en afslutningsrapport, som samler op på de gennemførte sandkasseforløb, så andre kan drage nytte af dem.

Læs mere om sandkassen på Datatilsynets underside om sandkassen.

Hvad er den regulatoriske sandkasse?

Som led i regeringens digitaliseringsstrategi etablerede Datatilsynet i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen i efteråret 2023 en regulatorisk sandkasse for AI, hvor virksomheder og myndigheder kan få adgang til relevant ekspertise og vejledning i GDPR, når de udvikler eller anvender AI-løsninger.

Hensigten med den regulatoriske sandkasse er blandt andet at understøtte innovation og brugen af gode AI-løsninger gennem projekt- og praksisnær vejledning om GDPR samt at bidrage til at nedbringe tiden fra udvikling til drift og sikre, at færre projekter strander eller helt afsluttes på grund af usikkerhed om de regulatoriske rammer.