Detaljeret statistik på anmeldelser om brud på persondatasikkerheden

Bemærk: Data på månedsbasis udstilles en måned efter afslutningen af en måned.

 

Hvordan bruger man statistikken?

Ovenfor kan du dykke ned i Datatilsynets statistik på anmeldelser om brud på persondatasikkerheden. 

Du kan vælge en statistikvisning med fokus på udvikling over tid eller en statistikvisning med fokus på antal. Du vælger den ønskede visning på knapperne 'Udvikling over tid' eller 'Samlede tal'. De to visninger giver dig forskellige filtreringsmuligheder, men fælles for visningerne er, at du både kan filtrere ved hjælp af drop-down-menuerne øverst til venstre og ved at markere et element i den viste  tabel eller statistik, fx 'Fast ejendom', 'Ondsindet aktivitet' eller '2021'.

Vær opmærksom på, at summen af antal brud og summen af antal hændelsestyper ikke stemmer overens. Et brud kan være registreret med flere hændelsestyper, eller være registreret uden hændelsestype.

Er du i tvivl?

  • Er du i tvivl om, hvilke typer af brud på persondatasikkerheden der er omfattet af hændelsestyperne, kan du læse definitioner på hændelsestyperne her. Du kan også få vist definitionerne ved at føre din mus over søjlerne i søjlediagrammet med hændelsestyper. 
  • Er du i tvivl om, hvad der definerer de forskellige sektorer og brancher, kan du læse mere her.

Læs om baggrunden for tallene her

Hvad er hændelsestyper?

Datatilsynet kategoriserer anmeldte brud på persondatasikkerheden i hændelsestyper, der beskriver hvilken type af trussel eller risiko, der er relevant i forhold til bruddet. Der fokuseres på trusler og risici, da statistikken primært har et forebyggende sigte.

Læs mere, om hvilke typer af brud på persondatasikkerheden, som hændelsestyperne omfatter her