Dokumentation og forklaringer

På disse sider finder du baggrund, forklaringer og definitioner for Datatilsynets statistik over brud på persondatasikkerheden.

Hvilke brud er omfattet af statistikken?

Få et overblik over det statistiske grundlag - både hvad der fremgår af statistikken, og hvad der ikke gør.

Hændelsestyper

Se en oversigt over de hændelsestyper, der optræder i statistikken og læs eksempler på sikkerhedshændelser, der har ført til brud på persondatasikkerheden.

Sektorer og brancher

Gennemgå de sektorer og brancher, Datatilsynets statistikker tager udgangspunkt i.

Baggrund for statistikken

Læs om baggrunden og formålet med den statistik, Datatilsynet stiller til rådighed.