Typer af brud på persondatasikkerheden

Datatilsynet screener alle anmeldte brud og kategoriserer dem i hændelsestyper, der beskriver hvilken type af trussel eller risiko, der er relevant i forhold til bruddet. Der fokuseres på trusler og risici, da statistikken primært har et forebyggende sigte. Du kan se fordelingen af hændelsestyper per måned eller den samlede fordeling for alle anmeldelser.

Bemærk: Data på månedsbasis udstilles en måned efter afslutningen af en måned.

Er du i tvivl om, hvilke typer af brud på persondatasikkerheden, der er omfattet af hændelsestyperne, kan du læse definitioner på hændelsestyperne her. Du kan også få vist definitionerne ved at føre din mus over søjlerne i søjlediagrammet med hændelsestyper. 

Baggrund

Læs om, hvor tallene kommer fra, og hvordan kategorierne og inddelingerne skal forstås.

Se mere statistik

Gå til detaljeret statistik over brud på persondatasikkerheden med flere filtreringsmuligheder.

National strategi for cyber- og informationssikkerhed

Datatilsynet stiller statistikken til rådighed som en del af regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.