Antal anmeldte brud på persondatasikkerheden over tid

Diagrammet viser antal anmeldte brud på persondatasikkerheden hos Datatilsynet. Du kan vælge at se antal brud fordelt på måneder, uger eller år.

Bemærk: Data på månedsbasis udstilles en måned efter afslutningen af en måned. Data på ugebasis udstilles 30 dage efter afslutningen af en uge.

Baggrund

Læs om, hvor tallene kommer fra, og hvordan kategorierne og inddelingerne skal forstås.

Se mere statistik

Gå til detaljeret statistik over brud på persondatasikkerheden med flere filtreringsmuligheder.

National strategi for cyber- og informationssikkerhed

Datatilsynet stiller statistikken til rådighed som en del af regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.