Sektorer og brancher

Datatilsynet bruger CVR-oplysninger om dataansvarliges virksomhedsform til at inddele dataansvarlige i sektorer. I den offentlige sektor indgår følgende virksomhedsformer:

  • Folkekirkelige institutioner
  • Statslig administrativ enhed
  • Primærkommune
  • Selvstændig offentlig virksomhed
  • Region

Datatilsynet bruger CVR-oplysninger om dataansvarliges virksomhedsform til at inddele dataansvarlige i sektorer.

Alle virksomhedsformer, der ikke indgår under den offentlige sektor betragtes som den private sektor.

 

Under den offentlige sektor indgår indgår følgende virksomhedsformer:

  • Folkekirkelige institutioner
  • Statslig administrativ enhed
  • Primærkommune
  • Selvstændig offentlig virksomhed
  • Region

 

Kategorien 'ukendt sektor' bruges, hvis virksomheden ikke har en virksomhedsform i CVR, eller hvis der til sagen ikke kan tilknyttes nogen virksomhed (dataansvarlig).

Brud på persondatastikkerheden kan opgøres efter branche. Når betegnelsen 'branche' anvendes i statistik under datavarehuset, henviser betegnelsen til CVR's 'Hovedafdelinger', som du kan se beskrevet her: Dansk Branchekode 2007.

Hovedafdelinger er identificeret ved et bogstav som vist nedenfor. 

Datatilsynet har derudover tilføjet branchetypen 'Ukendt'. Kategorien bruges, hvis virksomheden ikke har en virksomhedsform i CVR, eller hvis der til sagen ikke kan tilknyttes nogen virksomhed (dataansvarlig).

Datatilsynet har mulighed for at opgøre anmeldte brud på persondatasikkerheden efter brancher. Når der sker et brud på persondatasikkerheden skal den dataansvarlige i mange tilfælde anmelde det til Datatilsynet. Når den dataansvarlige anmelder et brud, angiver den dataansvarlige bl.a. sit CVR-nummer. Ved hjælp af CVR-nummeret fastslår Datatilsynet den dataansvarliges branche. Brancherne følger Dansk Branchekode 2007.

Datatilsynet anvender branchetypen 'Ukendt' i de tilfælde, hvor virksomheden ikke har en virksomhedsform i CVR, eller hvis der til sagen ikke kan tilknyttes nogen virksomhed (dataansvarlig).