Hvem anmelder brud på persondatasikkerheden?

Alle dataansvarlige skal anmelde brud på persondatasikkerheden, uanset om der er tale om offentlige myndigheder eller private virksomheder. Du kan se antallet af anmeldelser fra enten den offentlige og private sektor eller den den procentvise fordeling af anmeldelserne på månedsbasis.

Bemærk: Data på månedsbasis udstilles en måned efter afslutningen af en måned.

Er du i tvivl om, hvad der definerer de forskellige sektorer, kan du læse mere her.  Du kan også få vist definitionerne ved at føre din mus over kurver eller søjler i det viste diagram.

Baggrund

Læs om, hvor tallene kommer fra, og hvordan kategorierne og inddelingerne skal forstås.

Se mere statistik

Gå til detaljeret statistik over brud på persondatasikkerheden med flere filtreringsmuligheder.

National strategi for cyber- og informationssikkerhed

Datatilsynet stiller statistikken til rådighed som en del af regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.