Datatilsynet undersøger to kommuners samtykkeløsninger

Dato: 17-12-2020

Som opfølgning på en principiel afgørelse om behandling af oplysninger om hjemmesidebesøgende i februar i år, der bl.a. affødte en ny vejledning på området, undersøger Datatilsynet nu også, om to kommuners behandling af oplysninger om besøgende på deres hjemmeside sker efter reglerne.

I februar i år tog Datatilsynet stilling til en række aspekter af behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende på baggrund af en konkret klagesag. I den forbindelse offentliggjorde tilsynet en ny vejledning på området samt en podcast-episode med særligt fokus på de nye retningslinjer.

Fire måneder efter fulgte tilsynet første gang op på afgørelsen og startede en egendrift-sag for at undersøge, om Den Blå Avis’ hjemmeside, www.dba.dk, lever op til reglerne. Undersøgelsen satte særligt fokus på DBA’s samtykkeløsning.

Nu følger tilsynet også op på afgørelsen fra februar over for to kommuner. Datatilsynet har således iværksat to egen drift-sager for at undersøge, om reglerne overholdes af Roskilde Kommune på hjemmesiden www.roskilde.dk og af Næstved Kommune på hjemmesiden www.naestved.dk.

”Når man som borger besøger en hjemmeside, skal det være et aktivt tilvalg, hvis man vil lade hjemmesiden indsamle og videregive ens oplysninger. Det blev slået fast i en principiel afgørelse i februar. I juni satte vi i tilsynet fokus på, om DBA, en privat virksomhed, efterlever reglerne. Med denne undersøgelse af to kommuners samtykkeløsninger sætter vi nu også fokus på efterlevelsen af reglerne i to offentlige myndigheder,” siger kontorchef Astrid Mavrogenis.

Datatilsynet behandler klager over hjemmesiders behandling af personoplysninger, men har også mulighed for selv at tage sager op, hvilket er tilfældet i sagerne med de to kommuner og Den Blå Avis.

Vil du vide mere?

Læs Datatilsynets vejledning om behandling af oplysninger om hjemmesidebesøgende.

Hør episoden i Datatilsynets podcast, som handler om behandling af oplysninger om hjemmesidebesøgende.

Nylig afgørelse om ugyldigt samtykke på hjemmeside

Datatilsynet har netop truffet afgørelse i en klagesag, der drejede sig om behandling af oplysninger om hjemmesidebesøgende. I afgørelsen udtalte tilsynet alvorlig kritik af, at DGU Erhverv A/S ikke indhentede et gyldigt samtykke i forbindelse med DGU Erhverv A/S’ behandling af personoplysninger om de besøgende på hjemmesiden
www.golf.dk.

Du kan læse nyheden om afgørelsen her og selve afgørelsen her.